GRUPO VAPF ma świadomość, że musi aktywnie przyczyniać się do poprawy systemu społeczno-gospodarczego społeczności, w których prowadzi działalność, i przyjmuje za cele swojej działalności trzy podstawowe filary zrównoważonego rozwoju: generowanie dobrobytu gospodarczego, poprawę stanu środowiska i odpowiedzialność wobec społeczeństwa.

W odpowiedzi na zainteresowanie okazywane wewnątrz firmy oraz w celu uzewnętrznienia, zrealizowania i zwiększenia naszego wkładu na rzecz społeczeństwa oraz naszych pracowników i klientów Grupa VAPF postawiła sobie za cel rozszerzenie swojej działalności w zakresie odpowiedzialności społeczno-korporacyjnej.

Program odpowiedzialności społeczno-korporacyjnej Grupy VAPF opiera się na następujących obszarach strategicznych:

Zasoby ludzkie i dobrobyt pracowników. Promowanie wśród pracowników dumy z przynależności do grupy.

Środowisko. Zmniejszenie wpływu naszych działań i projektów na środowisko oraz wsparcie inicjatyw na rzecz poprawy stanu środowiska.

Wsparcie finansowe dla społeczności i organizacji pozarządowych.

Patronat w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.

Współpraca z podmiotami lokalnymi i regionalnymi w ramach inicjatyw przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa.

Relacje z dostawcami. Zasady etyczne i społeczne Grupy VAPF mają zastosowanie wobec jej dostawców, wykonawców i podwykonawców.

Będąc jednocześnie członkiem Hiszpańskiej Sieci ONZ Global Compact i Fundacji ONZ Global Compact, Grupa VAPF dobrowolnie przestrzega i wspiera 10 podstawowych zasad, które promują obie organizacje, w oparciu o szacunek i przestrzeganie praw człowieka, przestrzeganie prawa pracy, ochronę środowiska i walkę z korupcją.

Wykorzystanie plików cookies Używamy plików cookies własnych i podmiotów trzecich w celu poprawy jakości naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Polityka plików COOKIES.