<p><strong>Środowisko</strong></p>
<p>Zmniejszenie wpływu naszych działań i projektów na środowisko oraz wsparcie inicjatyw na rzecz poprawy stanu środowiska.</p>
<p>

Acciones realizadas

$oElemento->foto
Środowisko

Grupa VAPF i Lady Elizabeth School Partnerzy w Dzialaniach na rzecz Klimatu

  • wto, 13 kwi 2021, 11:11:10

Grupa VAPF przekazała całkowicie bezpłatnie 500 butelek ze stali nierdzewnej uczniom Lady Elizabeth Senior School, aby mogli zabrać je do szkoły i napełnić je dzięki nowym maszynom do filtrowania wody i fontannom wody pitnej, które zostały udostępnione przez szkołę, minimalizując w ten sposób zużycie jednorazowych tworzyw sztucznych.


Completado 100%

$oElemento->foto
Środowisko

Uzyskanie maksymalnego wskaźnika energetycznego jako wewnętrznego standardu wydajności.

  • śro, 14 kwi 2021, 09:19:09

W Grupie VAPF, zgodnie z wewnętrznymi normami, nie realizujemy projektów, których klasa energetyczna jest niższa niż B, starając się, jeśli tylko pozwala na to projekt architektoniczny, osiągnąć klasę energetyczną A.

Nasz ostatni projekt, składający się z 27 luksusowych apartamentów, BLUE INFINITY Blok B, uzyskał maksymalną klasę energetyczną A.

Aby uzyskać maksymalną klasę energetyczną, stosujemy wysokowydajne technologie, poprawiające jakość budynku oraz promujące innowacyjność i zrównoważony rozwój.


Completado 100%

$oElemento->foto
Środowisko

Certyfikat 100% Zielonej Energii

  • śro, 14 kwi 2021, 09:20:11

Wszystkie spółki deweloperskie Grupy VAPF uzyskały Certyfikat 100% Zielonej Energii od Krajowej Komisji Rynków i Konkurencji (CNMC) oraz Fenie Energía, S.A., co gwarantuje, że energia elektryczna zużywanej przez naszych deweloperów jest w 100% pochodzenia odnawialnego, czyli pochodzi z instalacji produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, kogeneracji lub odpadów.


Completado 100%

$oElemento->foto
Środowisko

Efektywność energetyczna w budownictwie

  • śro, 14 kwi 2021, 09:16:10

Grupa VAPF jest zaangażowana w rozwój i promowanie technologii, procesów i produktów, poprawiających wydajność i samowystarczalność energetyczną poprzez instalację systemu Altherma we wszystkich naszych konstrukcjach, który umożliwia ogrzewanie, klimatyzację i uzyskiwanie ciepłej wody użytkowej (CWU) poprzez pozyskiwanie energii z powietrza zewnętrznego. Ten nowatorski system wymaga tylko 1kW energii elektrycznej, aby wyprodukować od 3 do 5kW ciepła. Innymi słowy, 66 do 80% ciepła wytwarzanego przez system Altherma pochodzi z powietrza zewnętrznego, a więc jest darmowe.


Completado 95%

$oElemento->foto
Środowisko

Całkowita renowacja biur centralnych

  • śro, 14 kwi 2021, 09:14:18

Poprawa izolacji termicznej i akustycznej oraz zmiana systemów klimatyzacji, skutkujące oszczędnością energii i redukcją emisji CO2 w biurach centralnych Grupy VAPF.


Completado 100%

$oElemento->foto
Środowisko

Ponowne zalesianie i prewencja

  • śro, 14 kwi 2021, 09:15:15

Wsparcie Grupy VAPF dla ponownego zalesiania zniszczonych obszarów lub prewencji na obszarach o wysokiej wartości ekologicznej w naszych obszarach działania.


Completado 80%

$oElemento->foto
Środowisko

Recykling papieru, tworzyw sztucznych i odpadów organicznych

  • śro, 14 kwi 2021, 09:16:51

Recykling papieru, tworzyw sztucznych i odpadów organicznych we wszystkich biurach centralnych Grupy VAPF we współpracy z Benissa Impuls S.A.M., 100% przedsiębiorstwem publicznym, należącym do gminy Benissa.


Completado 100%

</p>

_USODECOOKIES _TEXTO_USO_COOKIES _POLITICADECOOKIES.