Wsparcie finansowe dla społeczności i organizacji pozarządowych.
Wsparcie finansowe i pomoc dla społeczności w niekorzystnej sytuacji oraz wsparcie dla uchodźców poprzez cesję ich własnych domów.

Grupa VAPF nadal wspiera działania SAVE THE CHILDREN poprzez swój program UNIDOS.

Zakończone 100%

Grupa VAPF nadal wspiera działania SAVE THE CHILDREN poprzez swój program UNIDOS.

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych pią, 17 lis 2023, 11:54:09

"Biedne dziecko to dziecko, które nie może marzyć." 9-letnia dziewczynka, Madryt.

W Grupie VAPF uważamy, że każde dziecko powinno mieć możliwość uzyskania odpowiedniej jakości edukacji, mieć dostęp do odpowiedniego systemu zdrowotnego i być chronione przed wszelką formą przemocy.

Z tego powodu, już trzeci rok z kolei, Grupa VAPF kontynuuje współpracę ekonomiczną z organizacją SAVE THE CHILDREN, poprzez swój program "UNIDOS", program skierowany do firm solidarnościowych, który pozwala nam połączyć siły w walce z ubóstwem dzieci w Hiszpanii.

SAVE THE CHILDREN od ponad 30 lat rozwija w Hiszpanii programy wsparcia dla najbardziej bezbronnych dzieci, zapewniając kompleksową opiekę nad dziećmi i ich rodzinami, tak aby sytuacja ekonomiczna lub wykluczenie społeczne, w których żyją, nie przeszkadzały im w pełnym korzystaniu z przysługujących im praw i osiąganiu ich pełnego potencjału.

Nic nie powinno powstrzymywać dzieci od pozostania tym, kim chcą być.

Hiszpania należy do krajów Unii Europejskiej o największej nierówności, ale ta nierówność dotyczy w szczególności dzieci.

W najbardziej niesprzyjających społecznościach sukces dzieci jest uwarunkowany ekonomicznym i społecznym dziedzictwem ich rodziców, dlatego inwestowanie w dzieci jest kluczowe. Edukacja jest najpotężniejszym narzędziem służącym do przerwania cyklu przekazywania ubóstwa między rodzicami a dziećmi. Zapewnienie sukcesu edukacyjnego dzieciom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest najlepszą strategią zapewniającą ich rozwój.

Poza tym SAVE THE CHILDREN działa na rzecz podniesienia świadomości i edukowania w zakresie praw dziecka oraz ujmuje w swoich programach działania na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie przemocy wobec nieletnich.

SAVE THE CHILDREN zapewnia codzienną opiekę ponad 5.000 dzieci i ich rodzinom w Madrycie, Katalonii, Andaluzji, Wspólnocie Walenckiej i Kraju Basków poprzez interwencje mające na celu przerwanie cyklu przekazywania ubóstwa i zapewnienie im możliwości lepszej przyszłości. Oprócz tego koordynują swoje działania ze Służbą Socjalną i ośrodkami edukacyjnymi w celu określenia sytuacji, w których dzieci mogą być zagrożone ubóstwem.

Wykorzystanie plików cookies Używamy plików cookies własnych i podmiotów trzecich w celu poprawy jakości naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Polityka plików COOKIES.