Grupa VAPF, jako członek ONZ Global Compact i fundacji ONZ Global Compact, dobrowolnie przestrzega 10 uniwersalnych zasad, które promują obie organizacje.

Dziesięć Zasad Globalnego Paktu Organizacji Narodów Zjednoczonych

Completado 100%

Dziesięć Zasad Globalnego Paktu Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dziesięć zasad inicjatywy ONZ Global Compact wto, 13 kwi 2021, 18:24:23

Grupa VAPF, jako partner Globalnego Paktu Narodów Zjednoczonych i UN Global Compact, dobrowolnie stosuje 10 uniwersalnych zasad, które są promowane przez oba stowarzyszenia.

Zasada 1

Przedsiębiorstwa powinny wspierać i szanować ochronę Podstawowych praw człowieka uznanych międzynarodowo w ich sferze wpływów.

Zasada 2

Firmy muszą zapewnić, że nie będą współdziałać w naruszaniu praw człowieka.

Zasada 3

Przedsiębiorstwa powinny wspierać wolność związkową i skuteczne uznawanie prawa do negocjacji zbiorowych.

Zasada 4

Przedsiębiorstwa powinny wspierać eliminację wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej.

Zasada 5

Przedsiębiorstwa powinny wspierać skuteczną likwidację pracy nieletnich.

Zasada 6

Przedsiębiorstwa powinny wspierać eliminowanie dyskryminacji w zakresie pracy i zawodu.

Zasada 7

Przedsiębiorstwa powinny utrzymywać prewencyjne nastawienie, które jest korzystne dla środowiska.

Zasada 8

Przedsiębiorstwa powinny zachęcać do podejmowania inicjatyw promujących większą odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Zasada 9

Przedsiębiorstwa powinny zachęcać do rozwoju i rozpowszechniania przyjaznych technologii w środowisku.

Zasada 10

Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, łącznie z wymuszaniem i przekupstwem.

_USODECOOKIES _TEXTO_USO_COOKIES _POLITICADECOOKIES.