Zasoby ludzkie i dobrobyt pracowników. Promowanie wśród pracowników dumy z przynależności do grupy.

Godzenie życia osobistego i zawodowego pracowników oraz promowanie dumy z przynależności do grupy.

Skrócenie czasu pracy jako wsparcie podczas macierzyństwa/ojcostwa

Completado 80%

Skrócenie czasu pracy jako wsparcie podczas macierzyństwa/ojcostwa

Zasoby ludzkie i dobrobyt pracowników wto, 13 kwi 2021, 11:15:15

Grupa VAPF oferuje możliwości wyboru skróconego dnia pracy w zakresie opieki nad dziećmi dla pracowników, jako środka umożliwiającego lepsze powiązanie pracy osobistej z życiem rodzinnym.

_USODECOOKIES _TEXTO_USO_COOKIES _POLITICADECOOKIES.