Wsparcie finansowe dla społeczności i organizacji pozarządowych.
Wsparcie finansowe i pomoc dla społeczności w niekorzystnej sytuacji oraz wsparcie dla uchodźców poprzez cesję ich własnych domów.

Współpraca Grupy VAPF z hiszpańskim Komitetem UNHCR

Zakończone 100%

Współpraca Grupy VAPF z hiszpańskim Komitetem UNHCR

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych wto, 13 kwi 2021, 12:32:46

Grupa VAPF, jako partner współpracujący z hiszpańskim Komitetem UNHCR, w odpowiedzi na kryzys uchodźczy, który istnieje na całym świecie, już trzeci rok z kolei dokonała wkładu finansowego w program "Emergency Response Team: na linii frontu" UNHCR, Agencji ONZ ds. uchodźców.

Program " Na linii frontu" jest inicjatywą stworzoną w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, wspierającą fundusz Zespołu Reagowania Kryzysowego UNHCR (ERT), aby jego eksperci mogli przeprowadzić ewakuację w nagłych wypadkach i pomóc uchodźcom w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb, oferując im schronienie, wyżywienie, opiekę medyczną, edukację i pomoc prawną.

Z ponad 65 lat doświadczenia, UNHCR pracuje w 128 krajach, aby zapewnić uchodźcom, przesiedleńcom wewnętrznym, repatriantom, bezpaństwowcom i osobom ubiegającym się o status uchodźcy, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów z powodu konfliktów zbrojnych, prześladowań lub łamania praw człowieka, pomoc i ochronę w kraju przyjmującym poprzez promowanie i ochronę ich praw, dobrobytu i podstawowych potrzeb.

Pracownicy UNHCR pracują w różnych miejscach, zawsze starając się zapewnić ochronę i zminimalizować zagrożenie przemocą, w tym przemoc o charakterze seksualnym, na którą narażonych jest wielu uchodźców, a także szukać trwałych rozwiązań pomagając uchodźcom w powrocie do miejsc pochodzenia, jeśli pozwalają na to warunki, w integracji w krajach przyjmujących lub w przesiedleniu ich do krajów trzecich.

UNHCR powstała po II Wojnie Światowej, a jej celem było reagowanie na uchodźców europejskich, którzy musieli uciekać ze swoich krajów z powodu wojny. Od tego czasu od 67 lat chroni ona miliony uchodźców i wysiedleńców.

Za wszystkie te prace UNHCR dwukrotnie otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla (1954 i 1981) oraz Nagrodę Współpracy Księcia Asturii w 1991 roku.

Od momentu powstania UNHCR, liczba jego pracowników wzrosła od 34 do ponad 10 800, z czego większość (88%) pracuje w tym terenie i często naraża swoje życie.

Dzięki projektom współpracy na czterech kontynentach Afryka jest odbiorcą ponad połowy pomocy wysyłanej przez UNHCR ze względu na dużą liczbę aktywnych konfliktów. Obszary znajdujące się w niekorzystnej sytuacji lub objęte konfliktami na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej również otrzymują pomoc UNHCR, podobnie jak obszar śródziemnomorski.

Hiszpański Komitet UNHCR jest organizacją pozarządową utworzoną w 1993 roku, która zbiera fundusze w Hiszpanii w celu wspierania programów pomocy humanitarnej UNHCR, a tym samym zaspokajania potrzeb najbardziej zagrożonych uchodźców i wysiedleńców. Obecnie ma ponad 450.000 członków i donatorów w Hiszpanii. Dzięki solidarności hiszpańskiego społeczeństwa, jest obecnie jednym z pierwszych donatorów UNHCR na całym świecie.

Wykorzystanie plików cookies Używamy plików cookies własnych i podmiotów trzecich w celu poprawy jakości naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Polityka plików COOKIES.