Wsparcie finansowe dla społeczności i organizacji pozarządowych.
Wsparcie finansowe i pomoc dla społeczności w niekorzystnej sytuacji oraz wsparcie dla uchodźców poprzez cesję ich własnych domów.

Nowa współpraca Grupy VAPF ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci z Nowotworami Wspólnoty Walenckiej - ASPANION

Completado 100%

Nowa współpraca Grupy VAPF ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci z Nowotworami Wspólnoty Walenckiej - ASPANION

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych śro, 14 kwi 2021, 09:23:07

Grupa VAPF współpracowała ponownie ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci z Nowotworami Wspólnoty Walenckiej - ASPANION, finansując Projekt Opieki Psychospołecznej nad Dziećmi i Młodzieżą z Nowotworami.

ProjektOpieki Psychospołecznej nad Dziećmi i Młodzieżą z Nowotworami jest najważniejszym projektem stowarzyszenia Aspanion, jego motywem działania i sprowadza się do opieki psychologicznej i społecznej nad dziećmi i młodzieżą ze zdiagnozowanymi nowotworami oraz/lub leczonymi onkologicznie w jednej z jednostek referencyjnych onkologii dziecięcej we Wspólnocie Walenckiej.

Stowarzyszenie ASPANION, założone w 1985 r., działa od tego czasu na rzecz wsparcia psychologicznego, społecznego i ekonomicznego rodzin, które mają lub miały dziecko z chorobą nowotworową, promowania kompleksowej opieki w zaawansowanej chorobie, współpracy społecznej i wolontariatu oraz rozpowszechniania informacji o nowotworach dziecięcych i ich następstwach.

Grupa VAPF czuje się wyróżniona, że może współpracować ze stowarzyszeniem ASPANION w ramach jego Opieki Psychospołecznej, przyczyniając się do poprawy jakości życia dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową oraz ich rodzin.

_USODECOOKIES _TEXTO_USO_COOKIES _POLITICADECOOKIES.